Usługi

Usługi pogrzebowe i cmentarne

Firma Usługi Pogrzebowe IREDAR ma duże doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi związanej z organizacją i przeprowadzeniem pochówku. Dzięki temu możemy zapewnić Państwu doradztwo oraz komfortowe warunki do podjęcia decyzji w kwestii pogrzebu.

W ramach świadczonych usług pogrzebowych i cmentarnych zajmujemy się m.in.:

 • całodobową pomoc i transport zwłok z mieszkania – w ramach kompleksowej umowy z naszą firmą usługę realizujemy gratis,
 • transport ciała do chłodni,
 • załatwienie wszelkich formalności pogrzebowych,
 • wybór i zakup miejsca na cmentarzu,
 • krzyże, tabliczki, nekrologi, klepsydry – przygotowujemy wszelkie materiały informacyjne w ilości uzgodnionej z klientem,
 • duży wybór trumien, urn, wieńców i wiązanek,
 • kremację zwłok,
 • murowanie grobu, ustawianie pomników,
 • kredytowanie pogrzebu w ramach zasiłku ZUS.

Zasiłek pogrzebowy

Środki pieniężne konieczne do organizacji pochówku Skarb Państwa zapewnia w formie tzw. zasiłku pogrzebowego, którego obecna wysokość to 4000 zł. Jeżeli zdecydują się Państwo wystawić pisemne upoważnienie na naszą firmę, to w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych załatwimy wszelkie formalności związane z pogrzebem, nie pobierając żadnych prowizji. W tym też przypadku możemy skredytować koszty pochówku do wysokości zasiłku.

Otrzymanie zasiłku pogrzebowego uzależnione jest od skompletowania dokumentacji. W jej skład wchodzą:

 • karta zgonu,
 • akt zgonu,
 • wniosek,
 • upoważnienie,
 • zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymacja ZUS,
 • dokument stwierdzający pochówek.